Samoajat

Samoajaikäkauteen kuuluvat kaikki 15–17-vuotiaat partiolaiset. Samoajat jakautuvat oman valintansa mukaan 4-12 samoajan vartioihin. samoajavartion johtaja on vertaisjohtaja. Samoajaohjelma kestää kolme vuotta, ja se koostuu eri laajuisista aktiviteeteista. Samoajaohjelmaan osallistumisen lisäksi samoajat voivat toimia tarpojavartioiden johtajina.

Samoajaosastoa johtaa samoajaluotsi.

Johtajat

Samoajavartion vartionjohtajana toimii samaan ikäkauteen kuuluva vertaisjohtaja. Vartionjohtajan ja samoajavartion aikuisena tukena toimii luotsi.

Toiminta

Aktiviteetteja suoritetaan kokouksissa, joita pidetään säännöllisesti mutta ei välttämättä viikoittain. Kokousten lisäksi samoajat järjestävät omia retkiä sekä osallistuvat kisoihin, lippukunnan yhteisiin tapahtumiin ja piirin tarjoamaan samoajatoimintaan.

Lippukuntamme samoajavartiot

QR-koodi
QR-koodi Samoajat (luotu tämänhetkiselle sivulle)