Samoajaluotsi

Samoajaluotsi johtaa samoajaosastoa ja vastaa sen toiminnasta.

Tehtävät

Samoajaosaston johtaminen

 • Seuraa samoajavartioiden toimintaa ja huolehtii siitä että se on samoajaohjelman mukaista.
 • Seuraa missä vaiheessa samoajaohjelmaa kukin vartio ja samoaja on.
 • Kokoaa itselleen sekä toimintasuunnitelmat (että toimintakertomukset) ja opastaa niiden tekemiseen
 • Huolehtii yhdessä vaeltajaluotsin kanssa ikääntyvien samoajien siirtymisestä vaeltajiksi.
 • Pitää ikäkausitoiminnasta vastaavan johtajan (lpkja) ajan tasalla samoajaosaston asioista.

Kokoukset ja retket

 • Kokoontuu samoajavartioiden johtajien kanssa tarvittaessa (SJN-kokoukset).
 • Järjestää samoajaosaston retken kerran vuodessa.
 • Huolehtii että samoajat retkeilevät samoajaohjelman mukaisesti.
 • Järjestää päätösriitit (päätösmerkin jakaminen, siirtyminen vaeltajiin).

Samoajien tuki

 • Tarjoaa samoajille apua ja neuvoja kaikissa samoajavartion vertaisjohtamiseen liittyvissä asioissa.
 • Auttaa ja kannustaa samoajia kokousten ja retkien suunnittelussa.
 • Tarkistaa samoajavartioitten toimintasuunnitelmat ja seuraa niiden toteutumista.
 • Kouluttaa, opastaa ja tarjoaa toimintavinkkejä.
 • Järjestää samoajille omaa virkistävää ja ideoita tarjoavaa ohjelmaa yhdessä tarpojaluotsin kanssa.
 • Kannustaa samoajia menemään kisoihin, metsäretkille, kämpälle, lpk:n tapahtumiin.
 • Ohjaa samoajat kursseille, vihjareille, piirin toimintaan yhdessä koulutusvastaavan kanssa.

Pesti

 • Pestaajana lpkja
 • Pestin kesto mielellään 2 vuotta
 • Aikavaatimukset: tukeminen, SJN, samoajaosaston retki, riitit

Tuki, koulutus ja resurssit

Yleistä

 • Samoajien tuki ja turva, lähin aikuinen johtaja
QR-koodi
QR-koodi Samoajaluotsi (luotu tämänhetkiselle sivulle)