Tarpojat

Tarpojat ovat 12-15-vuotiaita partiolaisia. Vartiossa on 4–12 tarpojaa (tyttövartio 4–8, poikavartio 8–12 tarpojaa). Tarpojavartion johtaja on samoaja. Tarpojat kokoontuvat kerran viikossa, jonka lisäksi on koko ikäkauden tarpojatoimintaa (KITT) 1–2 kuukauden välein; nämä voivat olla myös leirejä tai retkiä.

Tärkeintä tarpojaohjelmassa on yhdessä toimiminen, kokemukset kavereiden kanssa, järkevät aktiviteetit ja vartion omien juttujen syntyminen.

Tarpojaosastoa johtaa tarpojaluotsi.

Johtaminen

Aikuisen tulee olla tarpojalle saatavilla ja vahva kontakti aikuiseen on tärkeää. Joitakin vuosia vanhempi johtaja on hyvä esikuva. Tarpojalla on usein aikuisia idoleita.

  • Vartionjohtaja: ryhmällä on vartionjohtaja samoajista. Vartionjohtaja vastaa ryhmän viikoittaisesta toiminnasta.
  • Luotsi: tarpojavartiosta vastaava aikuinen tukee ja ohjaa vartionjohtajaa toiminnan suunnittelussa, seuraa ryhmän toiminnan laatua, toteuttaa vaativia aktiviteetteja sekä yllätyksiä ja huippujuttuja, joihin vartiojohtajan resurssit eivät riitä. Aikuinen myös käsittelee ryhmässä esiin tulevia vaikeita aiheita ja toimii silloin, kun häntä tarvitaan.
  • Vertaisjohtaja: aidon vertaisjohtajuuden määrä tarpojilla on pieni. Vertaisjohtajuutta on lähinnä vastuutehtäviä omasta ryhmästä tai johtamisharjoittelua toisessa ryhmässä. Esim. vastataan oman retken iltanuotion järjestelyistä. Samoajaikäinen vartionjohtaja on tarpojia joitakin vuosia vanhempi.

Tarpojaohjelma

Tarpojaohjelma koostuu neljästä puolen vuoden jaksosta eli tarposta. Jatkotarppojen avulla tarpojaohjelma voi jatkua kolmannenkin vuoden.

Tarppojen teemat ovat

  • Leiri
  • Luovuus
  • Selviytyminen
  • Yhteiskunta

Jokaisessa tarpossa on pakollisia ja valinnaisia aktiviteetteja. Tarpon päätöstapahtuma on majakka, jossa tarpojavartio pääsee yhdessä kokeilemaan oppimiaan taitoja tositilanteessa.

Toimivat tarpojavartiot

Tigers johtajina Alex ja Mikko

Sopulit johtajina Lotta ja Veera

Kurret johtajana Ella

Ei-aktiivisia tarpojavartioita

Scorpions

Pöllöt

QR-koodi
QR-koodi Tarpojat (luotu tämänhetkiselle sivulle)