Vaeltajat

Vaeltajat ovat 18–22-vuotiaita partiolaisia. Vaeltaja toimii projektien mukaisissa ryhmissä tai oman tai naapurilippukunnan vaeltajien kanssa kaikki yhdessä. Hän ymmärtää itsekin olevansa roolimalli, joka esimerkillään vaikuttaa nuorempien toimintaan ja valintoihin. Vaeltajavartio on yhteisryhmä, jossa on 3–5 vaeltajaa. Ryhmä kokoontuu 1–2 kertaa kuussa.

Vaeltajaosastoa johtaa vaeltajaluotsi.

Vaeltajaohjelma

Vaeltajaohjelma on jaettu 33 aihealueeseen. Kustakin valitaan vähintään yksi aktiviteetti, jotka tulee suorittaa neljän vuoden sisällä. Erilaisia aktiviteetteja ovat mm. oman ekologisen jalanjälkensä selvittäminen, nuoremman ikäkauden ryhmänjohtajana toimiminen, eri maiden partio-ohjelmiin ja -lupauksiin tutustuminen, kierrätyspisteen rakentaminen vaikkapa kämpälle sekä siitä huolehtiminen jne.

Jokainen kulkee omaa vaelluskarttaansa pitkin, eli kukin vaeltaja tekee itselleen henkilökohtaisen suunnitelman aktiviteeteistaan ja suoritusajankohdista. Ohjelman alkuvaiheeseen kuuluu Suomi-projekti, jonka aikana tutustutaan valitsemaansa paikkaan ryhmässä, sekä myös paremmin muihin ryhmäläisiin. Viimeisenä vaeltajavuotena on tarkoituksena suunnitella ja toteuttaa ulkomaa-projekti. Vaeltajaohjelma loppuu valtakunnalliseen päätösseremoniaan ja vaeltajaohjelman suorittaneet saavat metallisen päätösmerkin.

Piiri

Järjestää vaeltajien viikonlopun mittaisen piiritapahtuman vuosittain. Lisäksi järjestetään joka vuosi myös valtakunnallinen tapaaminen, jonka yhteydessä pidetään vaeltajien yhteiskunnallisten asioiden seminaari. Tapahtumat ovat oivia paikkoja tutustua muihin vaeltajiin sekä saada ideoita ja innostusta omaan partioelämäänsä. Vaeltajat voivat myös osallistua kisoihin haastamaan muut kisaajat sekä itsensä.

Lippukuntamme vaeltajat

Omassa lippukunnassamme mietitään vielä myös vaeltajien kuten muidenkin ikäkausien osalta sopivaa tapaa ottaa ohjelma käyttöön ja muokata sitä oman näköiseksemme. Suomen Partiolaisten suunnittelemia 3-5 hengen vaeltajaryhmiä tullaan tuskin ainakaan lähivuosina näkemään.

Tällähetkellä lippukunnassamme olevat vaeltajat osallistuvat aktiivisesti lippukuntamme muuhun toimintaan suorittaen samalla vaeltaja-aktiviteettejä.

QR-koodi
QR-koodi Vaeltajat (luotu tämänhetkiselle sivulle)