Vaeltajaluotsi

Vaeltajaluotsi johtaa vaeltajaosastoa ja vastaa sen toiminnasta.

Tehtävät

Vaeltajaosaston johtaminen

 • Seuraa vaeltajavartioiden toimintaa ja huolehtii siitä että se on vaeltajaohjelman mukaista, ja että vaeltajilla on hyvä olla.
 • Seuraa missä vaiheessa vaeltajaohjelmaa kukin vaeltaja on.
 • Antaa ideoita sopivista projekteista ja opastaa niissä yhdessä vaeltajaryhmien kanssa.
 • Huolehtii yhdessä hallituksen kanssa lopettavien ikääntyvien vaeltajien siirtymisestä aikuisiksi tukihenkilöiksi.
 • Pitää ikäkausitoiminnasta vastaavan johtajan (lpkja) ajan tasalla vaeltajaosaston asioista.

Vaeltajien tuki:

 • Auttaa ja kannustaa kokousten ja retkien suunnittelussa.
 • Tarkistaa vaeltajavartioiden toimintasuunnitelmat ja seuraa niiden toteutumista.
 • Kouluttaa, opastaa ja tarjoaa toimintavinkkejä.
 • Järjestää tarvittaessa vaeltajille omaa virkistävää ja ideoita tarjoavaa ohjelmaa.
 • Kannustaa vaeltajia menemään kisoihin, metsäretkille, kämpälle, lpk:n, SVPR:n, piirin ja SP:n tapahtumiin.
 • Ohjaa vaeltajat kursseille ja piirin toimintaan yhdessä koulutusvastaavan kanssa.

Pesti

 • Pestaajana lpkja
 • Pestin kesto mielellään yli 2 vuotta
 • Aikavaatimukset: vaeltajien tukeminen

Tuki, koulutus ja resurssit

QR-koodi
QR-koodi Vaeltajaluotsi (luotu tämänhetkiselle sivulle)