Hallitus

Tehtävät

  • edustaa lippukuntaa
  • suunnitella, johtaa ja valvoa lippukunnan toimintaa
  • pitää jäsenluetteloa ja ratkaista jäseneksiliittymiskysymykset
  • huolehtia lippukunnan kokousten koollekutsumisesta
  • valmistella toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä muut lippukunnan kokoukselle esitettävät asiat
  • toimeenpanna lippukunnan kokousten päätökset

(Lippukunnan sääntöjen mukaan)

QR-koodi
QR-koodi Hallitus (luotu tämänhetkiselle sivulle)