Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

jeanne_d_arc:jn:hallitus [21/08/2015 12:21]
sortamo
jeanne_d_arc:jn:hallitus [21/08/2015 12:24] (nykyinen)
sortamo
Rivi 1: Rivi 1:
 ====== Hallitus ====== ====== Hallitus ======
  
-Lippukunnan sääntöjen mukaan hallituksen tehtävänä on: +===Tehtävät=== 
-edustaa lippukuntaa+  ​* ​edustaa lippukuntaa 
 +  * suunnitella,​ johtaa ja valvoa lippukunnan toimintaa 
 +  * pitää jäsenluetteloa ja ratkaista jäseneksiliittymiskysymykset 
 +  * huolehtia lippukunnan kokousten koollekutsumisesta 
 +  * valmistella toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä muut lippukunnan kokoukselle esitettävät asiat 
 +  * toimeenpanna lippukunnan kokousten päätökset 
 +(Lippukunnan sääntöjen mukaan)
  
-- suunnitella,​ johtaa ja valvoa lippukunnan toimintaa 
- 
-- pitää jäsenluetteloa ja ratkaista jäseneksiliittymiskysymykset 
- 
-- huolehtia lippukunnan kokousten koollekutsumisesta 
- 
-- valmistella toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä muut lippukunnan kokoukselle esitettävät asiat 
- 
-- toimeenpanna lippukunnan kokousten päätökset 
  
QR-koodi
QR-koodi Hallitus (luotu tämänhetkiselle sivulle)