Talousohje

Perusasiat

 • tilikausi on 1.6.-31.5.
 • lippukunnan tilinumero on FI05 5721 7740 0236 45

Adventtikalenterit

 • Kalenterien tulot tilitetään rahastonhoitajalle ryhmän saamaa viitenumeroa käyttäen
 • Ryhmät saavat adventtikalentereista 0,6 euroa kalenteria kohti
 • Kun ryhmän jäsenet ovat myyneet kymmenen kalenteria henkilöä kohden, seuraavista kalentereista ryhmä saa 0,9 euroa kalenteria kohden

Ajoneuvon käyttö

 • km-korvaus on enintään 0,25 € / kilometri, (mopo 0,09 €)
 • maksetaan vain, jos ajoneuvon käyttö on ollut välttämätöntä
 • anotaan raha-anomuksella tai matkalaskulomakkeella matkan pituuden mukaan
 • peräkärrystä kyseisten kilometrien osalta + 0,07 €/km

Avaimet

 • kaikista lippukunnan avaimista kuittaus
 • kuittaaja vastaa avaimesta, myös avaimen hävittämisen aiheuttamista kustannuksista

Ennakot

 • hallitus päättää JN:ssä, pienemmissä summissa rahastonhoitaja
 • ennakot harkinnanvaraisia
 • vartio- ja laumakassoista saa ennakkoa lievemmillä perusteilla
 • ennakon selvitys aina ensi tilassa, huomioi tarvittaessa tilikauden loppu

Kaluston lainaaminen

 • kaluston- tai rahastonhoitaja neuvottelee vuokraajan kanssa kohtuullisen vuokran
 • vuokratapahtumasta tehdään vuokrasopimus
 • vuokraaja on vastuussa vuokraamastaan kalustosta ja korvaa sille mahdollisesti aiheutuvat vahingot

Kilpailumaksu, lippukunnan ulkopuoliset

 • lippukunta maksaa pt-kisojen kisamaksut
 • ei makseta ruokia eikä kuljetusta
 • erityistapaukset JN:ään
 • jälki-ilmoittautumistapauksissa lippukunta maksaa alkuperäisen maksun

Koulutusmaksut

 • lippukunta maksaa tehtäviin kouluttavista ja yleishyödyllisistä kursseista (PJ-, LPKJ-, ROK-, ensiapu-, erätaito-, luotsi-) 2/3 osaa.
 • muista kursseista lippukunta maksaa puolet
 • kalliimmat kurssit tapahtumakohtaisesti, esim. Ko-Gi

Kuitit

 • kaikista ostotapahtumista on saatava kuitti
 • puuttuvasta kuitista tehdään käsin korvaava kuitti, jonka tekijä allekirjoittaa ja päivää
 • hallitus hyväksyy tai hylkää JN:ssä käsin tehdyn kuitin, ja pöytäkirjaan tehdään siitä merkintä

Kämppämaksut

 • Lippukunnan kämppien käytöstä maksetaan kannatusyhdistykselle 2 €/henkilö/retki
 • Kämppämaksu tilitetään lippukunnalle tapahtuman raportoinnin yhteydessä, rahastonhoitaja maksaa summan kootusti kannatusyhdistykselle

Omaisuuden vaurioittaminen

 • vakuutus ensisijainen korvaaja
 • aiheuttaja joutuu korvaamaan, jos aiheuttanut vahingon tahallisesti tai käyttämällä väärin omaisuutta; partiovakuutus tai lippukunta voi korvata vahinkoluontoisissa tapauksissa

Puhelimen käyttö

 • lippukunnan liittymää saa käyttää asioihin, jotka koskevat koko lippukuntaa (esim. kokoustilojen vuokra- / muut hallinnon asiat, varainkeruuasiat) sekä isommissa tapahtumissa (leirit, riihitys, Äkkälä)
 • Mikäli lippukunnan liittymä ei ole ollut käytössä / käytettävissä voi oman puhelimen käytöstä aiheutuneita puhelinkuluja anoa asioiden hoidosta, jotka koskevat koko lippukuntaa; tästä pitää olla itse allekirjoitettu puheluerittely tai puhelinlaskun erittely

Raha-anomus

 • Täytetään
 1. kaikista tappiota tehneistä tapahtumista ja retkistä, jotka on järjestetty koko lippukunnalle tai ikäkaudelle (eli muista kuin ryhmän omista tapahtumista)
 2. anottaessa lippukunnan toiminnassa aiheutuneita kuluja (esim. kalusto- ja materiaalihankintoja, huoltoajokuluja, johtajakokouksen kuluja)
 • Lomakkeeseen merkitään
 1. anojan nimi, rahan käyttötarkoitus ja tarkempi erittely, selvitys mahdollisesta ajoneuvon käytöstä ja anojan allekirjoitus
 2. tapahtuman tulot ja menot (mikäli anomus liittyy tapahtumaan), anottava summa ja mahdollisesti ennakkona saatu summa (ks. ennakot)
 3. halutaanko summa tilille (jolloin merkitään myös pankkitilin numero) vai käteisellä (jolloin anoja allekirjoittaa kuittauksen rahat saadessaan)
 • Raha-anomukseen liitetään nitojalla kuluja vastaavat kuitit (ks. kohta kuitit)
 • Samalla lomakkeella voi anoa useammankin tapahtuman tai käyttötarkoituksen kuluja
 • Toimitetaan rahastonhoitajalle jn-kokoukseen tai hallituksen kokoukseen
 • Tarvitsee hallituksen hyväksynnän
 • Lippukunnanjohtaja allekirjoittaa hyväksytyt anomukset, lipppkunnanjohtajan oman anomuksen allekirjoittaa lpkja tai hallituksen jäsen
 • Rahastonhoitaja maksaa anotun summan tilille tai tarvittaessa käteisellä
 • HUOM! päättyvän tilikauden anomukset ja raportoinnit on toimitettava ennen kauden loppua (31.5.)

Raportointilomake

 • Täytetään kaikista järjestetyistä tapahtumista ja retkistä
 • Lomakkeeseen merkitään tapahtuman
 1. paikka, aika ja johtaja
 2. tulot ja menot (HUOM! ks. kohta kämppämaksut)
 3. mahdollinen selvitys ajoneuvon käytöstä
 4. kunkin osallistujan nimi, syntymävuosi, ikäkausi, mahdolliset lisätiedot (esim. muita lyhyempi osallistumisaika) ja retkimaksun suuruus (ks. kohta retkimaksut)
 • Toimitetaan rahastonhoitajalle jn-kokoukseen tai hallituksen kokoukseen
 • Tuottoa tehneen tapahtuman (enemmän tuloja kuin menoja) yhteydessä
 1. ei täytetä raha- tai ryhmäkassa-anomusta
 2. raportointilomakkeeseen liitetään nitojalla kuluja vastaavat kuitit
 3. tuotto tilitetään rahastonhoitajalle
 • Tappiota tehneestä tapahtumista täytetään joko raha-anomus tai vartio- ja laumakassojen tilityslomake, joka liitetään raportointilomakkeeseen
 • HUOM! päättyvän tilikauden anomukset ja raportoinnit on toimitettava ennen kauden loppua (31.5.)

Retki- ja leirimaksut

 • pääsääntöisesti kaikilla sama maksu
 • perusteena alemmalle retkimaksulle voi olla erisuuruiset kulut, esimerkiksi lyhemmän aikaa retkeillyt ei ole osallistunut kaikille aterioille, tai johtaja ei ole saanut retkellä suoritettua merkkiä

Ryhmäkassat

 • Ryhmät kustantavat omat kulunsa ja tapahtumiensa tappiot kassastaan
 • Ryhmät saavat oman varainhankintansa tuoton ja tapahtumiensa tuotot kassaansa
 • Aloittavat sudenpentulaumat saavat kassaansa 5 euroa jokaista lauman jäsentä kohden
 • Muut ryhmä saavat kolme euroa aloittavaa jäsentä kohden
 • Lippukunta maksaa pääsääntöisesti koulutukseen tarvittavat kirjat ja suoritusvihkot
 • Ryhmän lopettaessa (ryhmäläisten siirtyessä ikäkaudesta toiseen) loppuu myös ryhmän kassa. Mahdollisesti jäljelle jääneet varat siirretään lippukunnan kassaan. Ryhmän kassassa olevia rahoja kannattaa käyttää ryhmän toimintaan koko sen olemassaolon ajan.

Ryhmäkassalomake

 • Toimitetaan rahastonhoitajalle esimerkiksi jn-kokoukseen
 • Täytetään
 1. kaikista ryhmän omista tappiota tehneistä tapahtumista tai retkistä
 2. muista ryhmän toiminnasta aiheutuneista kuluista (esim. kokouskulut, itsenäisyyspäivämyyjäisten askartelukulut)
 • Lomakkeeseen merkitään
 1. vartion nimi
 2. käytetyn rahan käyttötarkoitus tai erittely (esim. retken nimi ja aika, kokouksen aihe)
 3. tilitettävä summa, tilittäjän allekirjoitus ja nimi
 4. halutaanko summa tilille (jolloin merkitään myös pankkitilin numero) vai käteisellä (jolloin anoja allekirjoittaa kuittauksen rahat saadessaan)
 • Tilityslomakkeeseen liitetään nitojalla kuluja vastaavat kuitit (ks. kohta kuitit)
 • Samalla lomakkeella voi anoa useammankin tapahtuman tai käyttötarkoituksen kuluja
 • Rahastonhoitaja maksaa anotun summan tilille tai tarvittaessa käteisellä
 • HUOM! päättyvän tilikauden anomukset ja raportoinnit on toimitettava ennen kauden loppua (31.5.)
QR-koodi
QR-koodi Talousohje (luotu tämänhetkiselle sivulle)