Lippukunnanjohtaja

Lippukunnanjohtaja vastaa koko lippukunnan toiminnasta, yhdessä hallituksen kanssa.

Tehtävät

 • Kantaa vastuun koko lippukunnasta.
 • Toimii yhdistyksen puheenjohtajana ja johtaa hallituksen päätöksentekoa.
 • Huolehtii toimintasuunnitelman toteutumisesta.
 • Huolehtii ajoissa jokaiselle tehtävälle tekijän, ja päinvastoin.
 • Etsii parannettavaa ja kehittää toimintaa.
 • Tukee ja kannustaa johtajistoa tehtävissään.
 • Edustaa lippukuntaa vanhemmille ja ulkopuolisille.
 • Pitää yhteyttä kannatusyhdistykseen, SVPR:ään, piiriin ja muihin yhteistyötahoihin.
 • Huoleltii oman kautensa toimintakertomuksen laatimisesta syyskokoukseen ja seuraavan kauden toimintasuunnitelman laatimisesta kevätkokoukseen yhdessä hallituksen kanssa.
 • Tukee oman johtamiskautensa jälkeen seuraavaa lippukunnanjohtajaa.

Käytännön tehtäviä:

 • Kutsuu koolle hallituksen kokoukset ja kuukausittaiset jn:n ja toimii kokousten puheenjohtajana.
 • Valmistelee kokouksen, kokoaa muilta käsiteltäviä asioita, tekee kokouksen esityslistan ja lähettää sen jn-listalle n. viikkoa ennen kokousta.
 • Päivittää tehtyjen päätösten seuranta -listaa.
 • Huolehtii ansiomerkkien hakemisesta ja päivittää ansiomerkkitaulukkoa Nakkipediassa.
 • Huolehtii yhdessä rahastonhoitajan kanssa nuorisoasiainkeskuksen leiri- ja yleisavustusten hakemisesta.
 • Toimii lippukunnan nimenkirjoittajana (nimenkirjoittajia ovat lpkj ja hallituksen yli 18-vuotiaat jäsenet).

Pesti

 • ”Pestaajana kevätkokous”
 • Lpkj ja lpkja tukevat toisiaan ja voivat myös pestata toisensa, voivat jakaa lpkj:n vastuualueet (esim. lpkj yhdistyksen ja johtajiston johtaminen, lpkja ohjelmavastaava).
 • Pestin kesto yksi vuosi – joka syksy uudet vaalit. Toimii mieluusti kaksi kautta.
 • Aikavaatimukset: kokousten valmistelu ja johto, edustaminen muissa kokouksissa, hallinto ja kurssit.

Tuki, koulutus ja resurssit

 • Edellinen lippukunnanjohtaja
 • Muu hallitus
 • Lippukunnanjohtamiskurssi, LPK2030-seminaari, aluetapaamiset
 • Tilinkäyttöoikeus
 • Lpk:n ansiomerkkitoimikunta

Yleistä

 • Tehtävässä onnistumista voi arvioida mm. lpk:n jäsenmäärän muutoksilla, suoritusten/merkkien määrällä, tapahtumiin ja kokouksiin osallistuvien määrällä, sekä saadulla suoralla palautteella ainakin hallitukselta (lpk-analyysi…).
 • Lpkj ja lpkja tiimi.
 • Innostava esimerkki lippukuntalaisille.
 • Näkee asioita myös objektiivisesti, ulkopuolisen näkökulmasta.
 • Johtamista helpottamaan lippukunnanjohtajan vuosikalenteri.

Toimintaperiaatteita

 • Pyrkii näkemään ja hallitsemaan kokonaisuuden – hyvä käsitys koko lippukunnasta.
 • Keskittyy johtamiseen: karttaa yksityiskohtia ja delegoi ne muille.
 • Käyttää energiansa isoihin asioihin ja uudistuksiin.
 • Palvelee lippukuntaa.
 • Päätökset tehdään yhdessä hallituksen kanssa.

Yhteystiedot

Simo Ortamo, 050-360 5649, ortamosimo ät gmail.com

QR-koodi
QR-koodi Lippukunnanjohtaja (luotu tämänhetkiselle sivulle)