Lippukunnan apulaisjohtaja

Lippukunnan apulaisjohtaja (lpkja) tukee lippukunnanjohtajaa sekä toimii ohjelmavastaavana.

Tehtävät

Yleiset tehtävät ja vastuualue

 • Kantaa lpkj:n ohella vastuun koko lippukunnasta ja edustaa hallitusta.
 • Toimii tarvittaessa lippukunnanjohtajan sijaisena.
 • Vastaa lippukunnan ikäkausitoiminnasta ja tukee ikäkausijohtajia .
 • Huolehtii yhdessä lpkj:n kanssa, että jokaiselle tehtävälle ja on tekijä ja etenkin ryhmillä johtajat.
 • Kehittää lippukunnan toimintaa yhdessä lpkj:n kanssa.
 • Pyrkii näkemään ja hallitsemaan kokonaisuuden – hyvä käsitys koko lippukunnasta.

Käytännön tehtävät

 • Pestaa ikäkausivastaavat ja huolehtii ryhmänjohtajien pestaamisesta.
 • Kerää ja tarkastaa toimintasuunnitelmat ikäkausivastaavilta kaikista ryhmistä.
 • Toimii ikäkausijohtajien kokousten puheenjohtajana ja kokousten kokoonkutsujana.
 • Valmistelee kokouksen, kokoaa muilta käsiteltäviä asioita, tekee kokouksen esityslistan ja lähettää sen hyvissä ajoin ennen kokousta ikäkausivastaaville.
 • Informoi lippukunnanjohtajaa ja hallitusta kokouksissa käsitellyistä asioista.
 • Pyrkii hoitamaan pienet asiat pois lpkj:n aikataulusta jotta hän voi keskittyä isoihin asioihin ja uudistuksiin
 • Huolehtii ansiomerkkien hakemisesta (eriyisesti lpkj:lle), päivittää ansiomerkkitaulukkoa.
 • Varmistaa, että lpkj ja rahastonhoitaja hakevat nuorisoasiainkeskuksen leiri- ja yleisavustukset ajallaan
 • Toimii lippukunnan nimenkirjoittajana (rahastonhoitaja ja hallituksen yli 18-vuotiaat jäsenet)

Jos lpkj on estynyt

 • Toimii hallituksen ja johtajaneuvoston kokouksen puheenjohtajana ja kokousten kokoonkutsujana.
 • Valmistelee kokouksen, kokoaa muilta käsiteltäviä asioita, tekee kokouksen esityslistan ja lähettää sen noin viikkoa aikaisemmin jn-listalle/hallitukselle.
 • Päivittää tehtyjen päätösten seuranta –listaa.
 • Huolehtii avustuksien hakemisesta.

Pesti

 • ”Pestaajana hallitus”
 • Lpkj ja lpkja tukevat toisiaan ja voivat myös pestata toisensa, voivat jakaa lpkj:n vastuualueet (lpkj yhdistyksen ja hallituksen johtaminen, lpkja ohjelmavastaava).
 • Pestin kesto yksi vuosi – joka syksy uudet vaalit.
 • Aikavaatimukset: jn ja hallituksen kokoukset, ikäkausivastaavan kokoukset ja toiminnan pyörittäminen.

Tuki, koulutus ja resurssit

- Muu hallitus - Lippukunnanjohtamiskurssi - LPK2030-seminaari, aluetapaamiset (jos lpkj estynyt) - Lpk:n ansiomerkkitoimikunta.

Yhteystiedot

Lari Jyrhämä, 050-404 7837, lari.jyrhama ät gmail.com

QR-koodi
QR-koodi Lippukunnan apulaisjohtaja (luotu tämänhetkiselle sivulle)