Talousvastaava

Talousvastaava huolehtii lippukunnan käytännön raha-asioista ja kirjanpidosta sekä tekee talousarvion ja tilinpäätöksen.

Tehtävät

 • Pitää huolta lippukunnan raha-asioista.
 • Huolehtii laskujen maksamisesta ajoissa.
 • Maksaa hyväksytyt tilitykset.
 • Valvoo lpk:n budjetin toteutumista ja pitää kirjanpidon ajan tasalla.
 • Päivittää kirjanpidon kerran kuukaudessa.
 • Tiedottaa hallitusta säännöllisesti taloudellisesta tilanteesta.
 • Huolehtii, että raha-anomuksia ja muita lomakkeita on saatavilla johtajaneuvoston kokouksissa ja sähköisesti.
 • Myöntää tarvittaessa ennakkoa hankintoihin.
 • Hoitaa tilitysten ja rahojen karhuamiset, laskujen lähettämiset.
 • Ylläpitää ryhmäkassojen kirjanpitoa.
 • Huolehtii yhdessä lpkj:n kanssa nuorisoasiainkeskuksen leiri- ja yleisavustusten hakemisesta.
 • Tekee talousarvion.
 • Laatii tilinpäätöksen.
 • Toimittaa tilinpäätöksen ja kirjanpidon kevätkokouksessa päätetyille toiminnantarkastajille
 • Antaa seuraajalleen perehdytyskoulutuksen

Pesti

 • Pestaajana lpkj
 • Vähintään yksi vuosi, mielellään enemmän
 • On mieluusti hallituksen jäsen
 • Oikeustoimikelpoinen (vähintään 18-vuotias)
 • Aikavaatimukset: hallituksen ja JN:n kokoukset, kirjanpidon säännöllinen ylläpito, laskujen maksaminen, talousarvion ja tilinpäätöksen teko

Tuki, koulutus ja resurssit

 • PäPa tarjoaa koulutusta ja tukimateriaalia lippukunnan taloudenpitoon
 • Talous- ja kirjanpitoillat
 • Lippukunnan johtamiskurssi ei ole vain lippukunnanjohtajille!
 • Edellinen talousvastaava antaa perehdytyskoulutuksen
 • Tilinkäyttöoikeus

Yleistä

 • Talousvastaava on hallitava yhdistyksen kirjanpidon hoitaminen, ymmärtää mitä kirjanpito merkitsee ja miksi se tehdään
 • Hoitaa tehtävänsä tarkasti ja viivyttelemättä
 • Taloudesta vastaa koko hallitus yhdessä
 • Tiedottaa ryhmäkassojen tilanteesta säännöllisesti

Yhteystiedot

Lari Jyrhämä.

QR-koodi
QR-koodi Talousvastaava (luotu tämänhetkiselle sivulle)