Tarpojien kanssa

http://ohjelma.partio.fi/index.php?title=Tarpojien_kanssa

 • Aktiviteettissa opetellaan suunnittelemaan tarpojavartion kokous ja retki.
 • Koostuu kahdesta 45 minuutin osiosta. Ne voidaan pitää joko eri tapaamisissa tai samalla kertaa.

Tarpojavartion kokous

1. Kokousrunko

Koulutettavien kanssa pohditaan hyvän kokouksen rakennetta ja vaiheita seuraavalla tavalla.

 • Jaetaan kurssilaiset pareiksi
 • Jokainen kurssilainen kirjoittaa paperille listan hyvän kokouksen vaiheista
 • Kurssilainen selostaa listan parilleen
 • Pari tekee yhdessä kokousrungon, johon yhdistetään molempien parhaat ideat
 • Pari selostaa muille oman runkonsa, keskustellaan yhdessä

Käydään läpi kokousrunko-ohje

 • Vertaillaan kurssilaisten tekemiin runkoihin, painotetaan että ohje on yksi hyvä tapa rakentaa kokousrunko
 • Painotetaan erityisesti tiedotuskohtaa sekä aktiviteettia
 • Annetut ajat puolentoista tunnin pituiseen kokoukseen, ajat noin-aikoja, jousto suuntaan ja toiseen sallittua.
 • Kokousrungolla on monia etuja – varmasti partiomaista toimintaa, monipuolista, helppo suunnitella, ei tule kokouksen aikana “tyhjiä kohtia”, jolloin ei tiedä mitä tekisi.
 • Leikkien kohdalla voi miettiä pari eri vaihtoehtoa, josta ryhmä voi sitten päättää mitä leikitään

2. Kokouksen valmistelu

 • Käydään läpi muistilista ennen kokousta huomioitavista asioista
 • ilmoitettavien asioiden painotus – kerrotaan, mistä löytyy lippunkunnan tulevat tapahtumat ja sieltä sitten aina tarkistetaan ennen kokousta

3. Paussi

4. Ohjeistetaan kokoussuunnittelutehtävä

Tarpojavartion retki

QR-koodi
QR-koodi Tarpojien kanssa (luotu tämänhetkiselle sivulle)