Työkalupakki johtamiseen

http://ohjelma.partio.fi/index.php?title=Ty%C3%B6kalupakki_johtamiseen

  • Aktiviteetissa kurssilaiset suunnittelevat ja pitävät kokouksen ryhmälle sekä suunnittelevat ja järjestävät retken.
  • Kurssilaisen mentori tutustuu suunnitelmaan, seuraa kokousta/retkeä ja antaa palautetta.
  • Tärkeintä tarpon/ilmansuunnanmukaiset aktiviiteetit ja paussit.

Kokouksen mentorointi

  1. Mentori ja koulutettava sopivat, missä kokouksessa mentoroidaan. Koulutettava kertoo kokouksensa aiheen ja suunnittelee kokouksen. Apuna on kokousrunkomalli ja muistilista, mitä ennen kokousta pitää ottaa huomioon. Kokouksessa tulisi olla selkeä rakenne, joka sisältää esimerkiksi aloituksen, tiedotusasiat, aktiviteetin, leikkejä, paussin, loppusiivouksen ja lopetuksen. Ennen kokousta tulee miettiä valmiiksi ilmoitusasiat, kokoustarvikkeet, koulutukseen tarvittavat tiedot ja taidot, kokouksen kulku ja kokouspaikka.
  2. Mentori ja koulutettava tapaavat noin puoli tuntia ennen kokousta. Koulutettava selostaa suunnitelmansa.
  3. Koulutettava johtaa kokouksen, mentori seuraa ja tekee muistinpanoja.
  4. Loppukeskustelu heti kokouksen jälkeen: koulutettava kertoo, miten meni (missä onnistui, mikä oli hankalaa, toteutuiko, mitä olisi voinut tehdä paremmin). Mentori antaa palautetta sekä suunnitelmasta (mitkä ideat toimivat, minkä olisi voinut suunnitella tarkemmin) että sen toteutuksesta (koulutusmenetelmät, johtaminen käytännössä). Mentori antaa myös vinkkejä ja kehittämisideoita. Positiivista palautetta enemmän kuin korjaavaa!
QR-koodi
QR-koodi Työkalupakki johtamiseen (luotu tämänhetkiselle sivulle)